Fısıltı Çeviri

Fısıltı çeviri, kabin olmadan yapılan simültane tercümedir. Eşlik/fısıltı çevirisinde çevirmenler iş toplantıları, diplomatik görüşmeler ya da fabrika ziyaretleri gibi pek çok farklı ortamda az sayıda katılımcı için tercüme yaparlar. Tercüman dinleyicinin yakınında bir yere oturur ve kısık bir ses tonuyla simultane tercüme yapar. Konuşmaları eşzamanlı (fısıldayarak) ya da ardıl biçimde aktaran çevirmenler, tercüme kabininde değil katılımcılara eşlik ederek çalışırlar. Fısıltı çevirisi, büyük ölçekli toplantılar için elverişli değildir, zira çevirmenler konuşmacıları duymakta zorluk çekebilirler.
  Büklüm Sokak 40/11 Kavaklıdere Çankaya Ankara |   +90 312 428 04 13 |   info@desifre.com.tr